PinYin
HanZi (Chinese Character)
ngaa1 鴉、椏、雅、丫
ngaa2 掗、禡、啞
ngaa3 掗、齾、埡、亞、阿、婭、氬、襾、錒
ngaa4 岈、吾、牙、芽、衙、蚜、枒、伢、琊、玡
ngaa5 瓦、疋、厊、蕥、佤、庌、雅
ngaa6 訝、齖、迓、砑、掗、犽、瓦、御
ngaai1 娭、唉、挨、埃、哎、唲
ngaai3 嗄、噫、隘、嗌、阨
ngaai4 啀、崖、涯、捱、挨、淣、堐、睚
ngaai6 鴱、哎、餀、睚、騃、娾、艾、刈、乂
ngaak1 軛、軶、眲
ngaak3
ngaak6 逆、額、峉、詻
ngaam4 壧、儑、啽、麙、羬、嵒、礹、岩、癌、碞、巖
ngaan3 晏、鴳、鷃
ngaan4 虤、顏、楌、研
ngaan5 眼、齴
ngaan6 贗、鴈、雁
ngaang1 罌、甖、罃
ngaang6
ngaap3 押、鴨
ngaat3 壓、齃、猒、頞、胺、軋、押、揠、猰、閼、遏、堨、餲
ngaat6 歹、囓、扤、齕、齧、嚙、聐
ngaau1 坳、咬、凹
ngaau2
ngaau3 坳、拗、靿
ngaau4 崤、餚、筊、爻、殽、爊、笅、熬、洨、淆、肴
ngaau5 咬、宎、澫、溔、穾
ngaau6
ngai1 繄、鷖
ngai2
ngai3 縊、嫕、翳、豷、曀、屭、瘱、殪、瘞
ngai4 洈、峗、峞、儿、麛、淣、蜺、嵬、郳、猊、婗、麑、倪、霓、巍、輗、鯢、齯、觬、隗、魏、堄、犩、磑、危、兒、桅
ngai5 姽、钀、頠、螘、檥、礒、艤、齮、顗、轙、硊、掜、峗、蟻、隗、峞、蛾、嶬
ngai6 燚、睨、囈、鮨、羿、襼、蓺、寱、埶、堄、倪、槸、詣、毅、晲、藙、帠、栺、蘶、誽、讆、魏、偽、藝
ngak1 齷、餩、扼、渥、啞、搤、握、幄、喔、呃、厄、偓、阨、眲、搹、腛、隘
ngam1 腤、鵪、庵、諳、菴、盦、厂、媕、韽
ngam2 揜、晻、唵、闇、黯
ngam3 暗、晻、闇、腤
ngam4 雸、玵、扲、啽、吟
ngam6
ngan1
ngan3
ngan4 訢、檭、銀、垠、圻、圁、誾、艮、齗、齦、狺、狋、鄞、嚚
ngan6 猌、垽、憖、韌
ngang1 鞥、罌、鶯、罃
ngang2
ngap1 嗑、罨
ngap6 歞、岌、喦、岋、砐、圾
ngat1
ngat6 疙、齀、耴、扢、屹、屼、圪、仡、阢、矻、兀、訖、迄、忔、卼、矹、杌、阣、兀、汔
ngau1 鷗、鉤、鏂、勾、熰、嘔、謳、漚、歐、區、句、慪、甌
ngau2 嘔、歐、毆、敺
ngau3
ngau4
ngau5 吘、偶、藕、耦、蕅、窔、腢
ngau6
ngit6 嚙、齧、囓
ngo1 屙、婀、珂、軻、柯、痾、阿
ngo2 婀、猗
ngo4 睋、鋨、囮、吪、莪、訛、迗、皒、枙、珴、魤、俄、哦、鵝、峨、娥、蛾、涐、硪
ngo5 猗、我
ngo6 硪、臥、餓
ngoi1 欸、埃、哀、唉
ngoi2 靄、藹、毐、欸、挨、凱、堨、皚、靉、噯
ngoi3 嬡、堨、愛、璦、壒、噯、僾、曖、靉、薆
ngoi4 敳、呆、騃、獃、皚
ngoi6 聵、磑、閡、外、礙
ngok3 噁、惡、堊
ngok6 櫟、遻、鑩、藥、樂、愕、鄂、櫮、齶、諤、崿、咢、鶚、鍔、萼、蘁、鸑、岳、鱷、顎、堮、嶽、噩
ngon1 桉、胺、銨、安、鞍、氨
ngon3 摁、按、桉、案
ngon6 犴、厂、岸、婩、錌、喭、豻
ngong1 骯、泱
ngong3
ngong4 卬、昂
ngong5 昂、仰
ngong6
ngou1 擙、鏖、爊
ngou2 襖、媼
ngou3 澳、芺、嶴、隩、奧、懊、墺、襖
ngou4 摮、獒、璈、蔜、謷、爊、鏊、鰲、磝、驁、隞、滶、熬、廒、囂、遨、嗷、鏖、聱、螯、敖、鼇、翱
ngou6 謷、澆、翱、遨、驁、傲、敖、奡、鏊
nguk1 屋、剭
ngung1
ngung3 蕹、齆、罋、甕

Back to table