PinYin
HanZi (Chinese Character)
ceon1 暙、芚、踆、竣、媋、逡、鰆、皴、鶉、鶞、輴、橁、杶、椿、春
ceon2 惷、蠢、萶、賰、偆
ceon4 溱、嫀、灥、蓁、栒、螓、循、巡、秦、紃、旬、馴
deon1 鐓、蜳、驐、諄、噸、礅、壿、墩、撉、蹲、吨、敦、橔、惇
deon6 鶨、盹、庉、扥、伅、潡、敦、扽、炖、囤、遯、遁、燉、鈍、沌、噸、頓
jeon6 潤、橍、閏、撋
leon2
leon4 錀、侖、暽、淪、翷、繗、碖、駗、崙、踚、燐、蜦、磷、綸、陯、瞵、疄、潾、菕、璘、膦、轔、遴、粼、圇、鏻、驎、棆、麟、鱗、倫、鄰、輪、壣、惀、掄、論、嶙
leon5 僯、卵、稐
leon6 惀、陯、蹸、膦、吝、甐、磷、碖、遴、閵、橉、亃、僯、論、轔、紊、溣、躪、藺、焛
seon1 踆、侚、恂、珣、逡、絢、郇、栒、皴、咰、槆、詢、殉、徇、荀、峋、洵、眴
seon2 鎨、栒、隼、簨、筍、榫
seon3 酳、訊、遜、浚、瞬、囟、汛、舜、巽、簨、蕣、瞚、噀、愻、鬊、迅、濬、潠、孫、鵔、蕈、信、眴、阠、芯
seon4 馴、湢、屯、錞、紃、肫、純、鯙、蓴、漘、犉、焞、鶉、淳、醇、脣、唇
seon5 楯、吮、盾、揗
seon6 順、殉、揗、徇、侚、迿
teon1 湍、芚、啍、貒
teon2 墥、畽、躖
teon3 彖、褖
teon4
teon5 腯、楯、盾
zeon1 堻、鷷、宒、嶟、潧、珒、繜、訰、鱒、鐏、墫、轃、樽、鐫、忳、諄、迍、窀、朘、溱、獉、蓁、樼、肫、榛、臻、瑧、鱆、啍、僎、尊、遵、津、屯
zeon2 准、贐、燼、藎、賮、綧、隼、儘、純、準、盡、埻
zeon3 臸、朘、盹、晙、稕、榗、燇、枃、焌、畯、搢、溍、鋑、餕、寯、璡、捘、臇、鵔、葰、縉、濬、雋、訰、進、晉、俊、峻、嚍、駿、鐫、竣、浚
zeon6 璶、贐、賮、藎、濜、燼、煡、嬧、盡、濬

Back to table