PinYin
HanZi (Chinese Character)
ang1 鶯、罌、甇、鞥、罃、褮
ang2
bang1 傰、蹦、繃、塴、痭、絣、堋、祊、崩、弸
bang2
bang6
cang1 竀、噌
cang3
cang4 增、繒、碀、驓、層、鄫、嶒、曾
dang1 璒、嬁、瞪、燈、登、豋、鐙、簦、蹬
dang2 戥、等
dang3 鐙、磴、嶝、凳、墱、橙
dang6 霯、澄、蹬、鄧、戥、瞪
fang4
gang1 緪、揯、鶊、菮、恆、更、庚、羹、耕、粳、浭、賡
gang2 郠、恆、恒、緪、綆、堩、鯁、亙、埂、耿、哽、梗、骾
gang3 揯、緪、更、堩、恆
gwang1 輷、鍧、轟、觥、渹、揈、肱、訇、彋、薨
hang1 硻、吭、銵、鍞、挳、鳽、硜、脝、鏗、誙、亨、啈、哼、牼
hang2 啃、錹、齦、肯
hang3
hang4 蘅、恒、洐、胻、珩、行、桁、莖、恆、衡、楻、姮、烆
hang5 涬、悻
hang6 倖、幸、鋞、莕、涬、悻、行、杏、荇、婞
kang2 鯁、啃、骾
kang3 掯、裉
lang1
mang2
mang4 甿、瞢、氓、虻、蕄、甍、盟、嫇、萌
nang4 能、坉、耐、儜、而
ngang1 鞥、罌、鶯、罃
ngang2
pang2
pang4 篣、蒡、輣、搒、榜、堋、傰、鬅、磞、淜、弸、倗、硼、馮、憑、朋
sang1 笙、甥、湦、牲、生、鼪、狌、僧、鉎、鬙、泩
sang3 擤、蹭
tang4 騰、螣、邆、縢、謄、滕、籐、藤、疼、揗
wang4 閎、泓、弘、宏、竤、霐、苰、吰、汯、鈜、鋐、嶸、鞃、彋、谹、耾、翃、紘、浤、竑
zang1 矰、丁、諍、箏、罾、磳、鬙、琤、爭、糽、掙、猙、睜、橧、綪、崝、棦、崢、錚、埥、埩、曾、增、璔、僧、憎、繒、噌
zang3 甑、諍
zang6 甑、贈、繒、罾

Back to table