PinYin
HanZi (Chinese Character)
aai1 哎、挨、唉、娭、埃、噯、唲
aai2 毐、欸、矮
aai3 砨、賹、噫、阨、嗄、餲、嗌、隘
baai1 擘、掰、拜
baai2 掰、襬、捭、擺
baai3 庍、拜、湃
baai6 唄、粺、敗、憊、稗
caai1 猜、搋、偲、差、釵
caai2 跴、踩、跐、踹
caai3 袃、囆、蠆、瘥、嘬
caai4 祡、豺、儕、茈、喍、柴
daai1 呆、騃、待、獃
daai2 歹、傣
daai3 瀻、艜、跢、廗、襶、帶、戴、蔕、遞、蹛
daai6 大、汏、軑、釱
faai3 喟、欳、璯、嬇、蒯、繲、駃、勓、傀、快、筷、塊、噲、磈
gaai1 街、佳、階、偕、楷、皆、痎、鞂、鍇、薢、蝔、鶛、湝、喈、秸
gaai2 解、檞
gaai3 砎、吤、岕、鶛、艐、悈、圣、薢、廨、犗、蚧、玠、妎、价、疥、芥、尬、解、界、介、屆、戒、骱、誡、懈
gwaai1
gwaai2 拐、柺、罫、蒯、枴
gwaai3 怪、夬、狤
haai1 咳、哈、嗨、欬、咍、揩
haai4 瑎、豥、龤、榽、骸、諧、慀、偕、孩、鞋
haai5 邂、嶰、繲、駭、澥、獬、檞、駴、觟、絯、懈、蟹、薢、解、胲
haai6 祄、骱、吤、絯、駭、械、韰、瀣、廨、觟、齘、懈、叡、薤、邂、嗐、迦、解
jaai2
kaai2 鍇、楷
kwaai3
laai1 孻、拉
laai2
laai3 藾、癩、癘、落、厲
laai6 藾、賴、酹、瀨、落、娕、籟、厲、癘、癩、犡
maai4 薶、埋、霾、貍
maai5 鷶、嘪、買
maai6 勱、賣、邁
naai1
naai4
naai5 嬭、釢、妳、艿、氖、鼐、迺、奶、乃
naai6 佴、褦
ngaai1 埃、挨、唉、哎、娭、唲
ngaai3 嗌、嗄、噫、隘、阨
ngaai4 啀、堐、捱、睚、崖、涯、淣、挨
ngaai6 哎、睚、餀、鴱、娾、刈、騃、艾、乂
paai3 蒎、湃、派、鎃
paai4 簰、棑、箄、俳、排、猈、牌
saai2 屣、蓰、縰、瓕、舐、纚、漇、蹝、葸、枲、璽、徙、鰓、諰
saai3 曬、閷、哂、殺、晒
saai5 舐、咶
taai1
taai3 態、泰、太、燤、大、貸、汰、鈦、忕、溙、傣
taai5 柁、舵
waai1 崴、溾、瀤、歪
waai2
waai4 獲、蘹、淮、櫰、褢、褱、怀、槐、瀤、懷
waai6 蘾、瘣、壞、恚、坏
zaai1 齋、捚、齊
zaai3 瘵、祭、債、責
zaai6 柴、廌、眥、豸、寨、砦

Back to table