PinYin
HanZi (Chinese Character)
aa1 啊、啞、枒、孲、錏、厊、椏、丫、雅、鴉、呀
aa2 啊、掗、嗄、啞、阿
aa3 鈳、啊、錒、掗、埡、亞、錏、阿、氬、婭、襾
aa4
baa1 蚆、豝、峇、粑、葩、吧、爸、巴、叭、疤、笆、芭
baa2 鈀、把、靶
baa3 弝、耙、靶、把、埧、灞、壩、霸、伯
baa6 猈、矲、罷、吧、唄
caa1 苴、喳、杈、扠、嗏、艖、叉、蹅、差、鎈
caa3 詫、蜡、侘、紁、欻、岔、奼、汊、衩、杈
caa4 苴、捈、查、茬、槎、楂、秅、垞、茶、荼、塗、搽
daa1 打、咑
daa2
faa1 嘩、華、錵、花、化、蘤
faa3 杹、化、魤
faa4
gaa1 猳、麚、貑、釓、毠、瘕、茄、尕、癿、泇、珈、笳、痂、耞、跏、椵、犌、豭、葭、家、加、嘉、枷、迦、嘎、噶、伽、袈、鎵、鴐、傢
gaa2 假、檟、瘕、夏、榎、徦、嘏、婽、嘎、賈、椵、斝
gaa3 幏、稼、嫁、介、假、駕、擖、瘕、加、架、酠、咖、賈、價、价
gaa4
gwaa1 媧、呱、栝、腡、緺、蝸、騧、瓜、胍
gwaa2 寡、剮、呱
gwaa3 挂、罣、卦、絓、詿、褂、掛
haa1 蝦、煆、哈、呀、岈、颬、閜、鉿
haa2 襾、嗄、啊
haa4 暇、啊、徦、鍜、蝦、瑕、遐、蛤、赮、霞、騢、瘕、碬、蕸
haa5 下、哈
haa6 芐、廈、下、夏、暇、煆
jaa5
jaa6 廿、廾
kaa1 卡、咖、鉲、擖、喀、佧、哈
kaa2
kaa3 喀、髂
kwaa1 侉、跨、銙、姱、誇、夸、晇、喎、垮、咼、胯
kwaa2 侉、褂、骻
kwaa3 舿、骻、掛、胯、挎、跨
laa1 拉、鞡、喇、了、砬、剌、啦
laa3 罅、鏬、喇
maa1 嗎、媽、螞、嬤、麼、孖、嚜、么
maa2
maa3 嚜、嘛、嗎
maa4 嬤、痳、蟆、痲、嘛、麻、犘、媽、嗎
maa5 鷌、碼、溤、媽、鎷、榪、螞、瑪、馬、嗎
maa6 榪、傌、鬕、罵、禡、螞
naa1 南、哪
naa4 拿、挐、拏、娜、蒘、哪
naa5 那、哪
naa6
ngaa1 雅、丫、鴉、椏
ngaa2 掗、啞、禡
ngaa3 齾、埡、掗、亞、婭、氬、襾、錒、阿
ngaa4 玡、琊、岈、牙、芽、吾、伢、衙、枒、蚜
ngaa5 疋、厊、佤、庌、蕥、瓦、雅
ngaa6 齖、犽、御、掗、砑、迓、訝、瓦
paa1 啪、跁、蚆、葩、趴、扒、舥
paa3 帊、怕、帕
paa4 掱、杷、琶、耙、扒、爬、鈀、朳
saa1 莎、卅、猀、鯊、裟、痧、唦、魦、砂、紗、挲、逤、啥、硰、沙
saa2 耍、洒、啥、灑
saa3
saa4
taa1 祂、牠、鉈、她、他、怹、它、佗
waa1 呱、污、挖、緺、譁、娃、汙、豁、洼、鏵、窊、窐、喎、漥、騧、咼、窪、凹、唲、溛、搳、哇、蛙、嘩、蝸、划
waa2 畫、剮
waa4 釪、樺、鷨、花、釫、崋、驊、嘩、鋘、鏵、划、華
waa5
waa6 嬅、澅、諙、花、話、纗、槬、摦、觟、罫、崋、絓、繣、罣、詿、樺、華、畫
zaa1 皻、觰、樝、抯、喒、挓、檛、簻、膼、吒、齇、蔖、喳、抓、偺、奓、髽、查、咱、渣、咋、碴、楂、撾、浾、砟、潳、柤
zaa2 苴、苲、謯、鮓
zaa3 痄、搾、蚱、醡、蜡、煠、溠、苲、砟、奓、扠、吒、乍、喥、囃、笮、厏、苴、炸、奼、柞、榨、詐、鮓、咋
zaa6 乍、蜡、咋、齰

Back to table